หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ความเชื่อของเรา ความเป็นมาของเรา กิจกรรมเพื่อสังคม ข่าวสาร และกิจกรรม ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
TH

ความเชื่อของเรา

เราเชื่อในวัฒนธรรม และชุมชนท้องถิ่นที่ยั่งยืน

ในฐานะผู้บุกเบิกและผู้นำในธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย เรารู้ซึ้งถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานและมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่านี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชนท้องถิ่น และประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มธุรกิจสยามเจมส์ (Siam Gems Group) จึงมีวิสัยทัศน์ต่อประเทศไทยคือ เราต้องเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเจริญแก่ชุมชน และยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการรับซื้อสินค้าที่มีอยู่ในท้องถิ่น นำมาจำหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีหลักการเลือกรับสิ้นค้าพื้นฐาน 3 ประการ คือ

1.ต้องเป็นสินค้าไทย และสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.ต้องเป็นสินค้าที่คิดและผลิตอย่างสร้างสรรค์

3.ต้องเป็นสินค้าที่ได้รับรองโดยมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)

เรามุ่งมั่นคัดสรรสินค้าจากทั่วประเทศไทย โดยทีมงานคนไทย และคัดสรรสินค้าที่ผลิตโดยคนไทยเท่านั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นธุรกิจผู้ประกอบการและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เราภูมิใจที่เราได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความสวยงาม อีกทั้งช่วยสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยไปสู่นานาประชาโลก กลุ่มธุรกิจสยามเจมส์ยึดความเชื่อนี้เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนเพื่อส่งผลให้ทั้งชุมชนท้องถิ่น และกลุ่มธุรกิจของเราพัฒนาคู่กันสืบไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด